Volné pracovní místo:  mostní technik – jedno pracovní místo

Požadujeme: ukončené vzdělání na střední škole stavebního směru (podmínkou je maturita a výhodou VŠ)

                         uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)

                         znalost čtení v projektových stavebních dokumentacích včetně orientace v rozpočtech staveb. prací

                         znalost stavebního zákona, zákona o zadávání veřejných zakázek,

                         minimálně tříletá praxe v oblasti realizace mostních a inženýrských objektů, popřípadě dopravních staveb

                         ŘP skupiny B, morální a občanská bezúhonnost        

 

Osobní předpoklady:  svědomitost, důslednost, samostatnost a komunikativnost

 

Náplň práce: provádění stavebně-technického dozoru během realizace stavebních akcí, příprava a zpracovávání podkladů pro veřejné zakázky, kontrola fakturace, zajišťování a vyúčtování finančních zdrojů, koordinace uzavírek a objízdných tras, kolaudace staveb.

 

Plat je stanoven dle zákona č. 262/2006 Sb. a dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění. Funkce je zařazena do platové třídy 10 - 11    (základní plat: 10. třída od 16.500,-Kč do 25.000,- Kč, 11. třída od 18.000,- do 27.000,- Kč), platový stupeň dle  započítané praxe, osobní příplatek po zkušební době.

 

Předpokládaný nástup:    nástup možný ihned

 

Místo výkonu práce:   budova  KSÚS KK, p. o., Chebská 282, 356 01

 

Podání přihlášky: přihláška musí být podána v písemné formě, na podatelnu organizace, případně doručena poštou na níže uvedenou adresu a výsledek výběru bude uchazečům sdělen písemně.

 

Náležitosti písemné přihlášky:

  • název pracovního místa (o které se uchazeč uchází)
  • jméno, příjmení, titul, datum narození uchazeče
  • kontaktní adresa pro doručování
  • telefonický kontakt
  • datum a podpis uchazeče

 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

  • strukturovaný profesní životopis
  • předložení kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál dokladu bude předložen před nástupem)
  • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce

Informace na telefonním čísle:

352 356 102 – Žáková Zuzana                      PO – PÁ od  6:30 do 14.30 hod.

 

Adresa pro podání přihlášek: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04