Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/210 Lom - Podstrání

Uzavírka - silnice II/210 Lom - Podstrání

Stavba: Silnice II/210 v úseku Lom - Podstrání v km 43,5 - 47 - pokládka povrchu

Uzavírka úplná

Termín: 15.9.2022 - 17.10.2022

Přečíst »12.9.2022

Uzavírka - silnice III/21046 Tisová u Kraslic

Uzavírka - silnice III/21046 Tisová u Kraslic

Stavba: Modernizace mostu ev.č. 21046-1 Tisová u Kraslic přes Bublavský potok

Uzavírka úplná

Termín: 1.8.2022 - 30.11.2022

Přečíst »25.7.2022

Uzavírka - silnice III/2224 v obci Nová Role - Jimlíkov

Uzavírka - silnice III/2224 v obci Nová Role - Jimlíkov

Stavba: Jimlíkov sil. III/2224 - oprava mostu ev.č. 2224-1

Uzavírka částečná

Termín: 1.8.2022 - 31.10.2022

Přečíst »21.7.2022

Uzavírka - most Šemnice ev.č. 22214-1

Uzavírka - most Šemnice ev.č. 22214-1

Stavba: Most Šemnice ev.č. 22214-1

Uzavírka úplná

Termín: 20.7.2022 - 20.7.2023 (plynule navazuje na uzavírku od 11.8.2021 do 19.7.2022)

Přečíst »11.7.2022

Uzavírka - silnice II/219 Abertamy, ul. Jáchymovská

Uzavírka - silnice II/219 Abertamy, ul. Jáchymovská

Stavba: Sanace svahu pod sil. II/219 Abertamy

Uzavírka částečná

Termín: 20.6.2022 - 30.10.2022

Přečíst »20.6.2022

Uzavírka - silnice II/213, obec Křižovatka (v místě mostu ev.č. 213-001a)

Uzavírka - silnice II/213, obec Křižovatka (v místě mostu ev.č. 213-001a)

Stavba: Modernizace mostu ev.č. 213-001a Křižovatka na p.p.č. 998 v k.ú. Křižovatka, obec Křižovatka

Uzavírka úplná

Termín: 6.6.2022 - 30.9.2022

Přečíst »27.5.2022

Uzavírka - silnice III/21047 Nejdek - Bernov

Uzavírka - silnice III/21047 Nejdek - Bernov

Stavba: Modernizace mostu ev.č. 21047 - 2, Bernov

Uzavírka úplná

Termín: 2.5.2022 - 30.11.2022

Přečíst »28.4.2022

Uzavírka - silnice II/222, v obci Mírová

Uzavírka - silnice II/222, v obci Mírová

Stavba: Most ev.č. 222-015 v obci Mírová

Uzavírka úplná

Termín: od 4.4.2022 do 30.11.2022

Uzavírka - silnice II/220 a III/2204 v obci Děpoltovice

Uzavírka - silnice II/220 a III/2204 v obci Děpoltovice

Stavba: KV, II/220 x III/2204 Modernizace křižovatky Děpoltovice

Uzavírka: částečná i úplná

Termín: částečná uzavírka - od 1.4.2022 do 30.9.2022

              úplná uzavírka - od 20.6.2022 do 30.9.2022

Přečíst »29.3.2022

Uzavírka - silnice III/21047 Nejdek - Bernov

Uzavírka - silnice III/21047 Nejdek - Bernov

Stavba: Modernizace mostu ev.č. 21047-2, Bernov 

Uzavírka částečná

Termín: 1.3.2022 - 30.11.2022

Přečíst »21.3.2022