Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/21222 Milhostov

Uzavírka - silnice III/21222 Milhostov

Stavba: Modernizace mostu ev. č. 21222-1 Milhostov

Uzavírka úplná

Termín: 1.6.2021 - 14.11.2021

Uzavírka - silnice III/20912 Tatrovice

Uzavírka - silnice III/20912 Tatrovice

Stavba: III/21035 a III/20912 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek 5 a 6

Uzavírka částečná

Termín: 1.6.2021 - 15.8.2021

Uzavírka - II/208 Vodná - Hlinky

Uzavírka - II/208 Vodná - Hlinky

Akce: II/208 Vodná - Hlinky

Částečná uzavírka: 1.6.2021 - 20.6.2021

Úplná uzavírka: 21.6.2021 - 2.7.2021

Uzavírka - Oprava mostu ev.č. 222 4 - 3 Mírová

Uzavírka - Oprava mostu ev.č. 222 4 - 3 Mírová

Stavba: Oprava mostu ev.č. 222 4 - 3 Mírová

Uzavírka částečná

Termín: 1.6.2021 - 31.7.2021

Zhotovitel:   Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Uzavírka - silnice II/210 lom - Podstrání

Uzavírka - silnice II/210 lom - Podstrání

Stavba: II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání

Uzavírka částečná

Termín: 22.3.2021 - 30.9.2021

Přečíst »22.3.2021

Zimní údržba 2020 - 2021

Zimní údržba 2020 - 2021

Dispečer nepřetržité služby: tel.: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Přečíst »20.10.2020

Zimní údržba 2019-2020

Zimní údržba 2019-2020

Dispečer nepřetržité služby: tel.: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Přečíst »14.11.2019

Zimní údržba 2018-2019

Zimní údržba 2018-2019

Dispečer nepřetržité služby: tel.: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Přečíst »24.10.2018