Podání informací - p. H. R.

Podání informací - p. H. R.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně smluv o dílo uzavřených v období od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2016 a týkajících se výstavby, oprav nebo údržby silničních staveb a mostních objektů.

12.2.2016