Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Podání informací - p. Mgr. Ing. P. L.

Podání informací - p. Mgr. Ing. P. L.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně výstavby nebo rekonstrukce kruhových objezdů v Karl.kraji v době od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2016.

27.4.2016