Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Podání informací - p. L. J.

Podání informací - p. L. J.

Zveřejnění poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně vybraných veř.zakázek na stavební práce, kdy byla KSÚS KK zadavatelem, k vypracování bakalářské práce.

28.4.2016