Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Podání informací - p. Mgr. K. I.

Podání informací - p. Mgr. K. I.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně případného uzavření smluv se společností euroAWK s. r. o.

14.6.2016