Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Podání informací - HIRST CZ - Inženýrské služby spol. s r.o.

Podání informací - HIRST CZ - Inženýrské služby spol. s r.o.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k zasílání výzev k podání nabídky pro veřejné zakázky malého rozsahu a poskytnutí investičního plánu zakázek malého rozsahu pro rok 2017

10.2.2017