Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Podání informací - MF DNES

Podání informací - MF DNES

Zveřejnění podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně uzavření smluv s celkem deseti vybranými subjekty.

22.5.2017