Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Zveřejnění podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která se týkala veřejné zakázky S114/13 „Rekonstrukce silnice II/210 – průtah Kraslice

23.8.2017