Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Podání informací - Ing. J. R.

Podání informací - Ing. J. R.

Zveřejnění podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k dotazu, který se týká akce:

 "II/209 Modernizace silnice Horní Slavkov".

19.3.2019