Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - III/21226 + III/21227 Modernizace křižovatky Cheb - Hradiště

Uzavírka - III/21226 + III/21227 Modernizace křižovatky Cheb - Hradiště

Stavba: III/21226 + III/21227 Modernizace křižovatky Cheb - Hradiště

Uzavírka částěčná i úplná

Termín: 14.6.2021 - 14.10.2021

10.6.2021