Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/21222 Milhostov

Uzavírka - silnice III/21222 Milhostov

Stavba: Modernizace mostu ev. č. 21222-1 Milhostov

Uzavírka úplná

Termín: 1.6.2021 - 14.11.2021

1.6.2021