Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/2187 Stříbrná - Bublava

Uzavírka - silnice III/2187 Stříbrná - Bublava

Stavba: III/2187 Rekonstrukce silnice Stříbrná - Bublava

Uzavírka úplná

Termín: 7.7.2021 - 6.10.2021

16.6.2021