Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/21227 Hradiště - Jindřichov

Uzavírka - silnice III/21227 Hradiště - Jindřichov

Stavba: III/21227 - SFDI - Hradiště - Jindřichov II. etapa - oprava silnice

Uzavírka úplná

Termín: 1.7.2021 - 30.7.2021 

28.6.2021