Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/606 Cheb, Evropská

Uzavírka - silnice II/606 Cheb, Evropská

Stavba: II/606 - Cheb, Evropská

Uzavírka částečná

Termín: 1.7.2021 - 2.8.2021

28.6.2021