Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/21041, Šindelová - Rotava

Uzavírka - silnice III/21041, Šindelová - Rotava

Stavba: III/21041- úsek Šindelová - Rotava - oprava povrchu silnice

Uzavírka úplná

Termín: 9.8.2021 - 31.8.2021

14.7.2021