Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/2183 a III/21030 - Kraslice: Liboc

Uzavírka - silnice III/2183 a III/21030 - Kraslice: Liboc

Stavba: III/2183 a III/21030 - úsek Liboc - Kraslice - oprava povrchu silnice III/2181

Uzavírka úplná

Termín: 26.7.2021 - 31.8.2021

15.7.2021