Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

PRODLOUŽENÍ STAVBY - Otovice - Podlesí

PRODLOUŽENÍ STAVBY - Otovice - Podlesí
PRODLOUŽENÍ modernizace silnice a mostu na trase Otovice - Podlesí o 2 měsíce, tj. do 30. září letošního roku.
Důvodem jsou tekuté písky v podloží, které vedly k opětovné revizi statikem. V nové dokumentaci přibylo další zajištění svahu proti sesuvům a vnikání vody pod základovou spáru.
Všem se omlouváme za prodloužený termín stavby a děkujeme za pochopení.
20.7.2021