Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/21810 Přebuz

Uzavírka - silnice III/21810 Přebuz

Stavba: III/21810 oprava povrchu silnice mezi obcemi Krásná Lípa a Přebuz

Uzavírka částečná

Termín: 29.7.2021 - 6.8.2021

21.7.2021