Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/2087 v obci Březová

Uzavírka - silnice III/2087 v obci Březová

Stavba: KV, Březová, III/2087 (MK Cínová) modernizace opěrné zdi

Uzavírka částečná

Termín: 5.8.2021 - 30.11.2021

3.8.2021