Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Omezení dopravy na silnici II/210 Kraslice

Omezení dopravy na silnici II/210 Kraslice

Stavba: Oprava mostu ev.č. 210-033 na silnici II/210, Kraslice

Částečné omezení dopravy SDZ v termínu od 23.8.2021 do 31.10.2021

9.8.2021