Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/210 Heřmanov

Uzavírka - silnice II/210 Heřmanov

Stavba: pokládka mikrokoberce na silnici II/210 Heřmanov

Uzavírka úplná - termín: 11.8.2021 - 22.8.2021

Uzavírka částečná - termín: 23.8.2021 - 5.9.2021

11.8.2021