Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/22129 Sadov, Lesov

Uzavírka - silnice III/22129 Sadov, Lesov

Stavba: Silnice III/22129 Sadov, Lesov

Úplná uzavírka

Termín: 1.9.2021 - 15.10.2021

18.8.2021