Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/213 Vojtanov - Hazlov

Uzavírka - silnice II/213 Vojtanov - Hazlov

Stavba: Silnice II/213 Hazlov - Vojtanov

Úplná uzavírka

Termín: 1.9.2021 - 1.12.2021

25.8.2021