Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/220 Karlovy Vary - Stará Role

Uzavírka - silnice II/220 Karlovy Vary - Stará Role

Stavba: Oprava povrchu silnice II/220 Stará Role - Mezirolí staničení 3,045 - 4,645 km

Uzavírka částečná

Termín: 1.9.2021 - 30.9.2021

1.9.2021