Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/21327 Klest u Chebu

Uzavírka - silnice III/21327 Klest u Chebu

Stavba: silnice III/21327 k.ú. Klest, obec Cheb - oprava povrchu silnice

Uzavírka částečná

Termín: 5.10.2021 - 5.11.2021

24.9.2021