Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/20514 v obci Pšov

Uzavírka - silnice III/20514 v obci Pšov

Stavba: Oprava povrchu silnice III/20514 v úseku Močidlec - Novosedly

Uzavírka úplná

Termín: 1.10.2021 - 31.10.2021

24.9.2021