Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/205 Močidlec - Vladořice

Uzavírka - silnice II/205 Močidlec - Vladořice

Stavba: II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice

Uzavírka úplná

Termín: 1.10.2021 - 31.10.2021

1.10.2021