Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Podání informace Mgr. M.S. Ph.D.

Podání informace Mgr. M.S. Ph.D.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně využití finančních zdrojů a výše čerpání peněz na opravy pozemních komunikací v Karlovarském kraji v roce 2020 a dále ohledně výše částky na opravu PK v Karlovarském kraji, která byla plánována na rok 2021.

6.10.2021