Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/210 22 Dolní Rychnov

Uzavírka - silnice III/210 22 Dolní Rychnov

Stavba: Oprava mostu ev. č. 210 22 - 2 Dolní Rychnov

Uzavírka částečná

Termín: 29.9.2021 - 30.11.2021

29.9.2021