Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Podání informace žadateli J.S.

Podání informace žadateli J.S.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně výše odměn statutárního orgánu a v případě existence také kontrolního orgánu

15.11.2021