Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Podání informace žadateli Asoc. v.t.s

Podání informace žadateli Asoc. v.t.s

Zveřejnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně dopadů záměru „Nová Kyselka, MVE Dubina-soubor vodních děl MVE Dubina (stavba) tvořený malou vodní elektrárnou, jezem s pohyblivou hradící konstrukcí a vodáckou propustí“ na krajskou silnici II/222.

9.2.2022