Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/220 a III/2204 v obci Děpoltovice

Uzavírka - silnice II/220 a III/2204 v obci Děpoltovice

Stavba: KV, II/220 x III/2204 Modernizace křižovatky Děpoltovice

Uzavírka: částečná i úplná

Termín: částečná uzavírka - od 1.4.2022 do 30.9.2022

              úplná uzavírka - od 20.6.2022 do 30.9.2022

29.3.2022