Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/222, v obci Mírová

Uzavírka - silnice II/222, v obci Mírová

Stavba: Most ev.č. 222-015 v obci Mírová

Uzavírka úplná

Termín: od 4.4.2022 do 30.11.2022

4.4.2022