Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/213, obec Křižovatka (v místě mostu ev.č. 213-001a)

Uzavírka - silnice II/213, obec Křižovatka (v místě mostu ev.č. 213-001a)

Stavba: Modernizace mostu ev.č. 213-001a Křižovatka na p.p.č. 998 v k.ú. Křižovatka, obec Křižovatka

Uzavírka úplná

Termín: 6.6.2022 - 30.9.2022

27.5.2022