Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/219 Abertamy, ul. Jáchymovská

Stavba: Sanace svahu pod sil. II/219 Abertamy

Uzavírka částečná

Termín: 20.6.2022 - 30.10.2022

Uzavírka - silnice II/219 Abertamy, ul. Jáchymovská
Uzavírka - silnice II/219 Abertamy, ul. Jáchymovská
Uzavírka - silnice II/219 Abertamy, ul. Jáchymovská
20.6.2022