Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/2224 v obci Nová Role - Jimlíkov

Uzavírka - silnice III/2224 v obci Nová Role - Jimlíkov

Stavba: "Jimlíkov sil. III/2224 - oprava mostu ev.č. 2224-1"

Uzavírka částečná

Termín: 1.8.2022 - 31.10.2022

21.7.2022