Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/210 Milíře u Rovné, Vranov u Rovné, Rovná

Uzavírka - silnice II/210 Milíře u Rovné, Vranov u Rovné, Rovná

Stavba: silnice II/210 frézování a pokládka nového povrchu komunikace

Uzavírka úplná

Termín: 3.8.2022 - 31.8.2022

1.8.2022