Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice II/210 Lom - Podstrání

Uzavírka - silnice II/210 Lom - Podstrání

Stavba: Silnice II/210 v úseku Lom - Podstrání v km 43,5 - 47 - pokládka povrchu

Uzavírka úplná

Termín: 15.9.2022 - 17.10.2022

12.9.2022