Jméno Funkce Spojení
Úsek ředitele
Ing. Jan Lichtneger ředitel organizace 601 085 562
Zdeňka Nováčková asistentka ředitele 724 311 386
Helena Budeanuová samostatný technik veřejných zakázek 607 094 208
Zuzana Žáková personálněprávní pracovník 724 927 513
Úsek správní
Ing. Martina Svojtková správní náměstek 723 743 029
František Malár vedoucí oddělení koordinace silniční správy 602 406 907
Lucie Smutná koordinátor silniční správy 602 706 750
Ivana Hornová kontrolor silniční správy 602 419 601
Jiřina Barešová technik péče o zeleň 602 190 596
Tomáš Borolič vedoucí oddělení mostní správy 606 721 290
Jan Valenta správní inspektor mostů 724 242 571
Pavel Křížek správní inspektor mostů 606 795 922
Jaroslav Brom vedocí oddělení silniční správy (východ) 724 128 829
Eva Janíčková správní inspektor (východ) 724 116 672
Vladislav Škvarček správní inspektor (východ) 724 242 574
Miroslav Bárta správní inspektor (východ) 724 309 853
Bc. Petr Fiala vedoucí oddělení silniční správy (střed) 602 188 577
Bc. Rostislav Chramosta správní inspektor (střed) 724 178 787
Ing. Martin Černík vedoucí oddělení silniční správy (západ) 601 592 286
Jitka Kolouchová správní inspektor (západ) 602 449 891
Jitka Markusová správní inspektor (západ) 724 313 894
Úsek technický
Ing. Petr Šťovíček technický náměstek 602 557 341
Lenka Tomášková vedoucí oddělení přípravy staveb a majetkoprávních vztahů 725 480 705
Milada Dudková koordinátor individuálních projektů 724 309 701
Blanka Makajová technik přípravy staveb 602 473 332
Anna Sedláčková správce silničního majetku 725 148 860
Martina Hampejsová správce silničního majetku 725 592 745
Jana Kožíšková technik přípravy staveb 720 053 090
Irena Kroftová vedoucí oddělení realizace staveb 602 190 587
Rostislav Kadlec technik realizace staveb 724 352 649
Gabriela Schillerová technik realizace staveb 606 690 455
Úsek ekonomický
Bc. Vlasta Kupská ekonomický náměstek 602 256 821
Bc. Drahoslava Kampfová hlavní účetní 725 994 635
Jitka Valášková mzdová a finanční účetní 602 657 147
Lenka Tomášková finanční účetní 606 086 127
Lenka Odradovcová referent podatelny, pokladny a spisovny 607 094 025
Daniel Jablonský vedoucí ekonomiky hospodářské správy 602 182 112
Lucie Křížková provozní účetní a analytik 720 976 499
Taťána Havrdová referent evidence smluv 602 402 786