Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Mgr. Radka Havrdová
funkce: správce silničního majetku
zařazení: Oddělení investičního majetku
 
telefon: 725 148 860,
352 356 143
e-mail: havrdova.radka@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01