Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Jana Kožíšková
funkce: technik přípravy staveb
zařazení: Oddělení přípravy staveb a majetkoprávních vztahů
 
telefon: 720 053 090,
352 356 122
e-mail: koziskova.jana@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01