Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Mgr. Štěpánka Petráková
funkce: referent inženýrských činností
zařazení: Oddělení inženýrských činností
 
telefon: 720 034 445,
352 356 130
e-mail: petrakova.stepanka@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01