Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Ing. Jiří Šlachta
funkce: ředitel organizace
zařazení: Úsek ředitele
 
telefon: 606 603 568,
352 356 100
e-mail: slachta.jiri@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01