Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Žádost o poskytnutí povinných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze zaslat v písemné podobě na adresu organizace, e-mailem na el. adresu: podatelna@ksusk.cz anebo do datové schránky organizace: 2kdkk64

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím viz. níže

Podání informace Mgr. M.S. Ph.D.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně využití finančních zdrojů a výše čerpání peněz na opravy pozemních komunikací v Karlovarském kraji v roce 2020 a dále ohledně výše částky na opravu PK v Karlovarském kraji, která byla plánována na rok 2021.

náhled
Přečíst »6.10.2021

Podání informace paní H. S. K.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně délky opravených silnic ve správě naší organizace a nákladů, které byly vynaloženy na opravy těchto silnic, a to za období od roku 2015 do roku 2019 včetně.

náhled
Přečíst »13.10.2020

Podání informace panu M. Z.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně pokládky dvouvrstvého emuluzního nátěru na sil. III/2142 ve směru na Horní Pelhřimov a dodržení platných předpisů a postupů u této technologie.

náhled
Přečíst »16.9.2020

Podání informace Mgr. Ing. Davidovi Veselému, advokátu

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně případného smluvního vztahu mezi KSÚS KK, p.o. a pěti vybranými právními subjekty za období od roku 2009 až dosud.

náhled
Přečíst »30.7.2020

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Zveřejnění podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k opětovnému dotazu ohledně zastavení řízení ve věci pokuty uložené ÚOHS, která se týkala veřejné zakázky S 114/13 - "Rekonstrukce silnice II/210 - průtah Kraslice".

náhled

Podání informací - Ing. J.R.

Zveřejnění podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu, který se týká akce: "II/209 Modernizace silnice Horní Slavkov".

náhled

Podání informací - Ing. J. R.

Zveřejnění podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k dotazu, který se týká akce:

 "II/209 Modernizace silnice Horní Slavkov".

náhled
Přečíst »19.3.2019

Podání informací - p. J. M.

Zveřejnění podání informace dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně pokládky tenkovrstvého emulzního koberce na sil. II/220, v úseku mezi Nejdkem a Pozorkou.

náhled
Přečíst »29.1.2019

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Zveřejnění podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k opětovnému dotazu ohledně pokuty uložené úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která se týkala veřejné zakázky S114/13 "Rekonstrukce sil. II/210 - průtah Kraslice".

náhled
Přečíst »10.7.2018