SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Žádost o poskytnutí povinných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze zaslat v písemné podobě na adresu organizace, e-mailem na el. adresu: podatelna@ksusk.cz anebo do datové schránky organizace: 2kdkk64

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím viz. níže

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Zveřejnění podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k opětovnému dotazu ohledně pokuty uložené úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která se týkala veřejné zakázky S114/13 "Rekonstrukce sil. II/210 - průtah Kraslice".

náhled
Přečíst »10.7.2018

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Zveřejnění podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která se týkala veřejné zakázky S114/13 „Rekonstrukce silnice II/210 – průtah Kraslice

Přečíst »23.8.2017

Podání informací - MF DNES

Podání informací - MF DNES

Zveřejnění podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně uzavření smluv s celkem deseti vybranými subjekty.

Přečíst »22.5.2017

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci zadání veřejné zakázky S114/13 "Rekonstrukce silnice II/210 - průtah Kraslice"

Přečíst »20.4.2017

Podání informací - HIRST CZ - Inženýrské služby spol. s r.o.

Podání informací - HIRST CZ - Inženýrské služby spol. s r.o.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k zasílání výzev k podání nabídky pro veřejné zakázky malého rozsahu a poskytnutí investičního plánu zakázek malého rozsahu pro rok 2017

Přečíst »10.2.2017

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci zadání veřejné zakázky S114/13 "Rekonstrukce silnice II/210 - průtah Kraslice"

Přečíst »19.7.2016

Podání informací - p. Mgr. K. I.

Podání informací - p. Mgr. K. I.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně případného uzavření smluv se společností euroAWK s. r. o.

Přečíst »14.6.2016

Podání informací - p. L. J.

Podání informací - p. L. J.

Zveřejnění poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně vybraných veř.zakázek na stavební práce, kdy byla KSÚS KK zadavatelem, k vypracování bakalářské práce.

Přečíst »28.4.2016

Podání informací - p. Mgr. Ing. P. L.

Podání informací - p. Mgr. Ing. P. L.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně výstavby nebo rekonstrukce kruhových objezdů v Karl.kraji v době od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2016.

Přečíst »27.4.2016