Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Podání informací - MF DNES

Podání informací - MF DNES

Zveřejnění podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně uzavření smluv s celkem deseti vybranými subjekty.

Přečíst »22.5.2017

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci zadání veřejné zakázky S114/13 "Rekonstrukce silnice II/210 - průtah Kraslice"

Přečíst »20.4.2017

Podání informací - HIRST CZ - Inženýrské služby spol. s r.o.

Podání informací - HIRST CZ - Inženýrské služby spol. s r.o.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k zasílání výzev k podání nabídky pro veřejné zakázky malého rozsahu a poskytnutí investičního plánu zakázek malého rozsahu pro rok 2017

Přečíst »10.2.2017

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Podání informací - Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci zadání veřejné zakázky S114/13 "Rekonstrukce silnice II/210 - průtah Kraslice"

Přečíst »19.7.2016

Podání informací - p. Mgr. K. I.

Podání informací - p. Mgr. K. I.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně případného uzavření smluv se společností euroAWK s. r. o.

Přečíst »14.6.2016

Podání informací - p. L. J.

Podání informací - p. L. J.

Zveřejnění poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně vybraných veř.zakázek na stavební práce, kdy byla KSÚS KK zadavatelem, k vypracování bakalářské práce.

Přečíst »28.4.2016

Podání informací - p. Mgr. Ing. P. L.

Podání informací - p. Mgr. Ing. P. L.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně výstavby nebo rekonstrukce kruhových objezdů v Karl.kraji v době od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2016.

Přečíst »27.4.2016

Podání informací - p. H. R.

Podání informací - p. H. R.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k dotazu ohledně smluv o dílo uzavřených v období od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2016 a týkajících se výstavby, oprav nebo údržby silničních staveb a mostních objektů.

Přečíst »12.2.2016

Podání informací - Ing. K. P.

Podání informací - Ing. K. P.

Zveřejnění poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. k porušení zákona o veřejných zakázkách

Přečíst »16.2.2015

Podání informací - Mgr. K. V.

Podání informací - Mgr. K. V.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k veřejným zakázkám malého rozsahu  - pevné hlasové a datové služby