Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
IROP a MMR ČR

Číslo Silnice Místopis Druh Zajišťuje Info Dotace
7 III/214 18 Dolní Žandov Modernizace mostu ev.č. 21418-1 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
6 III/219 7 Zlatý Kopec Modernizace tří mostů ev.č. 2197-2, 2197-3, 2197-6 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
5 III/213 23 Krapice Modernizace mostu ev.č. 21323-1 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
4 II/212 Stará Voda Modernizace silnice, II. etapa Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
3 III/2201 a 22134 Čankov Okružní křižovatka Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
2 II/230 Mariánské Lázně Silniční obchvat p. Kroftová Irena Dotace EU
1 III/2187 Stříbrná - Bublava Statické zajištění silnice, I. etapa Bc. Kesl Tomáš