Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
IROP a MMR ČR

Číslo Silnice Místopis Druh Zajišťuje Info Dotace
15 III/22129 Podlesí - Otovice Modernizace silnice p. Kadlec Rostislav Dotace SFDI
14 III/21035 a III/20912 Vřesová - Tatrovice Statické zajištění silnice, úsek 5 a 6 p. Kroftová Irena Dotace SFDI
13 II/207 Brložec - Lažany Modernizace silnice, přeložka serpentiny p. Kadlec Rostislav Dotace EU
12 III/211 4 Mariánské Lázně, ul. Chebská Oprava povrchu p. Kroftová Irena  
11 II/209 u Nového Sedla přes železniční trať Modernizace mostu ev. č. 209-011b p. Kadlec Rostislav Dotace SFDI
10 II/210 Anenské údolí Modernizace křižovatky p. Kadlec Rostislav Dotace EU
9 II/208 Hlinky - Bochov Modernizace silnice p. Kroftová Irena Dotace EU
8 II/210 k.ú. Horní Nivy Napojení Podkrušnohorské výsypky p. Kroftová Irena Dotace SFDI
7 III/214 18 Dolní Žandov Modernizace mostu ev.č. 21418-1 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
6 III/219 7 Zlatý Kopec Modernizace tří mostů ev.č. 2197-2, 2197-3, 2197-6 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
5 III/213 23 Krapice Modernizace mostu ev.č. 21323-1 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
4 II/212 Stará Voda Modernizace silnice, II. etapa Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
3 III/2201 a 22134 Čankov Okružní křižovatka Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
2 II/230 Mariánské Lázně Silniční obchvat p. Kroftová Irena Dotace EU
1 III/2187 Stříbrná - Bublava Statické zajištění silnice, I. etapa Bc. Kesl Tomáš