Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
IROP a MMR ČR

Číslo Silnice Místopis Druh Zajišťuje Info Dotace
16 III/22129 Podlesí - Otovice Modernizace silnice p. Kadlec Rostislav Dotace SFDI
15 III/2087 Březová Modernizace opěrné zdi Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
14 III/2187 Stříbrná - Bublava Statické zajištění silnice, II. etapa Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
13 III/2197 Zlatý Kopec Modernizace tří mostů ev.č. 2197-2, 2197-3, 2197-6 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
12 III/214 18 Dolní Žandov Modernizace mostu ev.č. 21418-1 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
11 III/212 22 Milhostov Modernizace mostu ev. č. 21222-1 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
10 III/21041 Dolní Rotava Modernizace mostu ev. č. 21041-3 p. Kadlec Rostislav Dotace SFDI
9 III/212 26 + III/212 27 Cheb, Hradiště Modernizace křižovatky p. Kroftová Irena Dotace SFDI
8 III/21035 a III/20912 Vřesová - Tatrovice Statické zajištění silnice, úsek 5 a 6 p. Kroftová Irena Dotace SFDI
7 II/210 Lom Vítkov - Podstrání Modernizace silnice p. Kadlec Rostislav Dotace SFDI
6 II/210 Sokolov, ONO Modernizace křižovatky p. Kroftová Irena Dotace SFDI
4 II/207 Brložec - Lažany Přeložka serpentin p. Kadlec Rostislav Dotace EU
3 II/205 Močidlec - Vladořice Modernizace silnice p. Kadlec Rostislav Dotace EU
2 II/210 Anenské údolí Modernizace křižovatky p. Kadlec Rostislav Dotace EU
1 III/2161 Aš, ul. Studentská Oprava silnice Bc. Kesl Tomáš