Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
IROP a MMR ČR

Číslo Silnice Místopis Druh Zajišťuje Info Dotace
8 III/21035 a III/20912 Vřesová - Tatrovice Statické zajištění silnice, úsek 5 a 6 p. Kroftová Irena Dotace SFDI
6 II/210 Sokolov, ONO Modernizace křižovatky p. Kroftová Irena Dotace SFDI
4 II/207 Brložec - Lažany přeložka serpentin p. Kadlec Rostislav Dotace EU
1 III/2161 Aš, ul. Studentská oprava silnice Bc. Kesl Tomáš