Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
IROP a MMR ČR

Číslo Silnice Místopis Druh Zajišťuje Info Dotace
2 III/21035 a III/20912 Vřesová - Tatrovice Statické zajištění silnice - I. etapa p. Kroftová Irena Dotace SFDI
1 II/230 Mariánské Lázně Silniční obchvat p. Kroftová Irena Dotace EU