Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
IROP a MMR ČR

Číslo Silnice Místopis Druh Zajišťuje Info Dotace
13 II/209 u Nového Sedla Modernizace mostu ev.č. 209-011b p. Kadlec Rostislav Dotace SFDI
12 II/210 k.ú. Horní Nivy Napojení Podkrušnohorské výsypky p. Kroftová Irena Dotace SFDI
11 III/2114 a III/20173 Velká Hleďsebe Okružní křižovatka Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
10 II/2187 Stříbrná - Bublava Statické zajištění silnice, I. etapa Bc. Kesl Tomáš  
9 II/210 Anenské údolí Modernizace křižovatky p. Kadlec Rostislav Dotace EU
8 III/2114 Valy Modernizace mostu ev. č. 2114-4 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
7 III/22127 Velichov Modernizace mostu ev.č. 22127-11 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
6 II/208 Hlinky - Bochov Modernizace silnice p. Kroftová Irena Dotace EU
5 II/210 Sokolov - Svatava Západní obchvat, III. etapa p. Kroftová Irena  
4 III/22223 průtah Dubina Modernizace silnice p. Kroftová Irena Dotace SFDI
3 II/207 Smilov - Lažany Modernizace silnice p. Kadlec Rostislav Dotace EU
2 III/21035 a III/20912 Vřesová - Tatrovice Statické zajištění silnice, I. etapa p. Kroftová Irena Dotace SFDI
1 II/230 Mariánské Lázně Silniční obchvat p. Kroftová Irena Dotace EU